Hyundai KONA neuve Medicine Hat AB T1B 3Z9


Hyundai KONA 1.6T Trend AWD

Grce  la souplesse de son efficace moteur 4 cylindres, les passages de vitesses se font tout en douceur, vous serez aussi rassur par son systme du contrle dynamique de la stabilit. Grce  son entranement intgral vos possibilits seront pratiquement illimites. Hyundai a port une attention particulire  l'assemblage et  la finition, par exemple: l'ouverture automatique de la glace du conducteur, un compte-tours, un volant gain de cuir, un ordinateur de bord, glaces  commande lectrique, galerie de toit, et un systme de surveillance de l'angle mort. L o il fait plus froid, les occupants apprcieront  leur juste valeur les siges chauffants et le dispositif de climatisation contrle. L'exclusif afficheur tte haute projette les donnes de conduite sur le pare-brise, comme la vitesse, le rapport de transmission, les rvolutions du moteur, ce qui vite d'avoir  quitter les yeux de la route. Le systme audio comporte une radio AM/FM, commandes audio sur le volant, et 6 haut-parleurs qui rehaussent avec clat l'ambiance sonore. Hyundai accorde la priorit  la scurit et la protection en incluant: coussins gonflables  l'avant, rideaux gonflables pour protger la tte, systme antipatinage, systme d'assistance au freinage, la mise hors de fonction du systme d'allumage, et freins  disque aux 4 roues avec antiblocage. Les essuie-glaces  balayage intermittent se mettent automatiquement en marche ds la premire goutte de pluie. Pourquoi pas en faire l'essai? Appelez-nous ds aujourd'hui pour rserver votre essai routier.

Tags: Hyundai, SUV, neuve, KONA