Hyundai KONA neuve Medicine Hat AB T1B 3Z9


Hyundai KONA 2.0L Essential

Grce  la souplesse de son efficace moteur 4 cylindres, les passages de vitesses se font tout en douceur, vous serez aussi rassur par son systme du contrle dynamique de la stabilit. Les caractristiques suivantes sont incluses: des phares  extinction temporise, un compte-tours, un ordinateur de bord, une banquette arrire  dossiers rabattables spars, galerie de toit, essuie-glace arrire, et le tldverrouillage. Le systme audio comporte une radio AM/FM, commandes audio sur le volant, et 6 haut-parleurs qui enveloppent l'habitacle d'une ambiance sonore incomparable. Hyundai a mis la scurit des occupants au coeur de ses proccupations avec les quipements suivants: rideaux gonflables pour protger la tte, coussins gonflables latraux  l'avant, systme antipatinage, la mise hors de fonction du systme d'allumage, et freins  disque aux 4 roues avec antiblocage. Le dispositif d'assistance au freinage applique une pression supplmentaire sur les freins lorsqu'il dtecte une situation d'urgence. Venez profiter d'une agrable exprience d'achat: nous avons de l'humour et nous offrons toute l'information qui vous permettra de prendre une dcision claire, sans pression. Passez nous voir ou appelez-nous pour obtenir plus d'information.

Tags: Hyundai, SUV, neuve, KONA